ΠΟΑΔ: Δε μένουμε ούτε μία ώρα ανασφάλιστοι!

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Διαμεσολαβητών (Π.Ο.Α.Δ.), σε μια προσπάθεια να προστατέψει τους καταναλωτές από δυσάρεστες περιπέτειες, εξέδωσε ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με το νέο καθεστώς που ισχύει πλέον στον Κλάδο Αυτοκινήτου, μετά την ψήφιση του ν. 4261/14. Στην ανακοίνωση τονίζεται πως ακόμη και η ελάχιστη καθυστέρηση στην πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, καθώς σε αυτή την περίπτωση το όχημα θα κυκλοφορεί ανασφάλιστο.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΠΟΑΔ:

 

Εμείς, οι Ανεξάρτητοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, οι Ασφαλιστές όπως μας γνωρίζετε όλοι, αισθανόμαστε την ηθική υποχρέωση να ενημερώσουμε τους Ασφαλισμένους μας στον Κλάδο Αυτοκινήτου, για τις μεγάλες  αλλαγές που ισχύουν από 05/05/2014 (Ν.4261/14) και οι οποίες ανατρέπουν τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

Δυστυχώς οι αρμόδιοι Φορείς, που ερήμην μας πήραν τις αποφάσεις αυτές, δεν έλαβαν υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι και δεν θέλησαν να δώσουν χρόνο αναμονής για την προσαρμογή της Αγοράς, παρέλειψαν δε να ενημερώσουν το καταναλωτικό κοινό για τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει η ελάχιστη καθυστέρηση ή αδυναμία στην εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Με τα δεδομένα αυτά και συναισθανόμενοι την κοινωνική μας ευθύνη οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων στα εξής σημεία:

 

  • Η ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν γίνεται πλέον αυτόματα, αλλά επιτρέπεται μόνο αφού προηγηθεί η είσπραξή του.

 

  • Έχει αυστηρά περιορισμένη διάρκεια, γεγονός που σημαίνει ότι ισχύει για όσο διάστημα ορίζεται με ακρίβεια στο ασφαλιστήριο.

 

  • Η καθυστέρηση στην πληρωμή του ασφαλίστρου αφήνει ανασφάλιστο το όχημα από την επομένη με τους γνωστούς κινδύνους που συνεπάγονται.

 

  • Καταργείται το σήμα ασφάλισης και θα πρέπει το ασφαλιστήριο να βρίσκεται πάντοτε στο όχημα μαζί με την εξοφλητική απόδειξη για να αποδεικνύει στα Αστυνομικά όργανα την ασφαλιστική κάλυψη.

 

Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τα ισχύοντα βάσει του Ν. 4261/14 επισημαίνουμε ότι:

 

Δεν μένουμε ούτε για μία ώρα ανασφάλιστοι.

 

Δεν θέτουμε ούτε για μία ώρα τους εαυτούς μας και τους συμπολίτες μας σε κίνδυνο.

Updated: July 31, 2014 — 4:27 pm