Τι πρέπει να ξέρετε για τα διπλώματα οδήγησης , την αντικατάσταση της άδειας μοτοποδηλάτου και σε σχέση με ασφάλιση των Οχημάτων

Ο Σ.Α.Δ.Χ. ενημερώνει τους πολίτες για το πως θα αντικαταστήσουν το δίπλωμα μοτοποδηλάτου, τις κατηγορίες οχημάτων που επιτρέπεται να οδηγήσει όποιος έχει δίπλωμα Β κατηγορίας και στοιχεία που πρέπει ο ασφαλισμένος να αναφέρει στον ασφαλιστή του.

Ειδικότερα:
• Οι κάτοχοι μοτοποδηλάτων των οποίων το δίπλωμα οδήγησης είχε εκδοθεί από την τροχαία, πρέπει να το αντικαταστήσουν υποχρεωτικά με δίπλωμα νέου τύπου μέχρι τις 18/01/2015. Σε περίπτωση που το δίπλωμα δεν αντικατασταθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο. Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων διπλωμάτων θα πρέπει να απευθύνονται για την αντικατάσταση στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου κατηγορίας Α, Α1 ήΑ2 δεν χρειάζεται να προβούν σε αντικατάσταση.
• Εφόσον το όχημα σας οδηγείται από νέο σε ηλικία οδηγό κάτω των 23 ετών ή νέο κάτοχο διπλώματος οδήγησης με έκδοση διπλώματος λιγότερο από δύο έτη, ενημερώστε τον ασφαλιστή σας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβάλλουν πρόσθετο ασφάλιστρο για αυτές τις κατηγορίες οδηγών λόγω μεγαλύτερης επικινδυνότητας για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των νέων οδηγών
• Ο κάτοχος διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Β, επιτρέπεται να οδηγεί Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης, Φορτηγά Ιδ. Χρήσης και Φορτηγά Ιδ. Χρήσης Αγροτικά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων. Ο μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων ατόμων για δίπλωμα κατηγορίας Β είναι 8 άτομα. Τα Φορτηγά Ιδ. Χρήσης επιτρέπεται να οδηγούνται από τον ιδιοκτήτη και από τους εργαζόμενους στην επιχείρηση. Τα Φορτηγά Ιδ. Χρήσης Αγροτικά επιτρέπεται να οδηγούνται από τον ιδιοκτήτη και άτομα Α’ βαθμού συγγενείας. Σε περίπτωση οδήγησης Mini Bus ή επαγγελματικού οχήματος, καλό είναι ο οδηγός να ελέγχει τα στοιχεία αυτά στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Η μη τήρηση αυτών των κανόνων επιφέρει διοικητικό πρόστιμο και άρνηση αποζημίωσης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος
• Οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης πρέπει να την ανανεώνουν ανά πενταετία. Με τη συμπλήρωση του 65 έτους της ηλικίας τους η ανανέωση πρέπει να γίνεται ανά τριετία. Εφόσον ο κάτοχος διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Γ και άνω δεν το ανανεώσει, επιτρέπεται να οδηγεί οχήματα κατηγορίας Β
• Οι κάτοχοι Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης πρέπει να αλλάζουν την χρήση του οχήματος μετά την συνταξιοδότησή τους. Η κατηγορία που θα πρέπει να εμπίπτει το όχημα εξαρτάται από την ιδιότητα του ιδιοκτήτη μετά τη συνταξιοδότησή του.
• Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ενός οχήματος, πρέπει το όχημα αυτό να ασφαλιστεί στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατόν. Ασφαλιστικά η κάλυψη του προηγούμενου ασφαλιστηρίου ισχύει μέχρι και 30 ημέρες μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος το ασφαλιστήριο που είχε εκδοθεί στο όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη λήγει αυτοδίκαια.

 

πηγη: www.asfalisinet.gr

Updated: December 12, 2014 — 3:39 pm