Προφίλ

Η “Εταιρεία Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης” (δ.τ. Ε.Α.Σ.Υ. ΑΑΕ-ΟΤΑ ΑΡΜΑΕ: 67487, ΑΦΜ: 090069097, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) αποτελεί συνέχεια της δημοτικής επιχείρησης ασφαλιστικών πρακτορεύσεων “Ασφάλειες Δήμου Αθηναίων” που ιδρύθηκε το 1982.
                Από το Δεκέμβριο του 2008 μέτοχοι της “Ε.Α.Σ.Υ.” είναι ο Δήμος Αθηναίων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Με την νέα της μορφή, τη δυναμική και το κύρος που της προσδίδει η νέα μετοχική της σύνθεση η “Ε.Α.Σ.Υ.” καθίσταται ανεκτίμητος σύμβουλος για την κάλυψη κάθε ασφαλιστικής ανάγκης τόσο για το χώρο της Αυτοδιοίκησης όσο και για τους ιδιώτες.
                Η “Ε.Α.Σ.Υ.” λειτουργώντας με την ιδιότητα του συμβούλου υποστηρίζει τεχνικά την αυτοδιοίκηση, τους λειτουργούς της αλλα και ιδιώτες στη διαχείριση και τοποθέτηση των κινδύνων τους σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες με στόχο την εξασφάλιση της αστικής τους ευθύνης και την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων (κινητών και ακινήτων), υποβοηθώντας στη διερεύνηση των κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει υποδεικνύοντας τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις.

Η ΕΑΣΥ είναι η μόνη δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλει η εποπτεύουσα Τράπεζα της Ελλάδος και οι κανονισμοί των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών.

Παρεμφερείς επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με την ιδιωτική ασφάλιση υπάρχουν σε:

                Ευρώπη:

 1. Zurich Municipal (UK): http://www.zurich.co.uk/municipal/zmhome/welcome.htm
 2. Municipal Mutual Insurance (UK): http://www.mminsurance.co.uk/MMI_Website/main.html
 3. Smacl (France): http://www.smacl.fr/qui-sommes-nous
 4. Municipal Insurance Company JSC-OZK (Bulgaria) : http://ozk.bg/
 5. The Public Services Mutual Insurance Company, Belgium (S. M. A. P.)
 6. Kommunernes Gensidigt Forsikringsselskab, Δανία.
 7. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV), Γερμανία – Μπάντεν:http://www.bgv.de/de/privatkunden/Startseite_Privatkunden.html
 8. Bayerischer Versicherungsverband), Γερμανία – Βαυαρία: https://www.vkb.de/web/html/pk/index.html
 9. Kommunaler Schadenausgleich Hannover, Γερμανία –Σαξονία : http://www.ksahannover.de/
 10. Kommunaler Schadenausgleich Schleswig-Holstein, Γερμανία –Βασφαλία: http://www.ksa-kiel.de/
 11. Haftpflichtschadenausgleich der Deutschen großstädte, Γερμανία – Μπόχουμ.: http://www.ksa-hadg.de/unprotected/menu/choose.do?menuID=3009&layout=HADG
 12. Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände, Γερμανία – Κολωνία, http://www.gvv.de/gvv_versicherungen/
 13. Württemberg Gemeinde Versicherung, Γερμανία – wuertmberg, http://www.wgv.de/portal/de/portal/startseite.html
 14. Irish Public Bodies Mutual Insurance Ltd, Ιρλανδία, http://www.ipb.ie/
 15. Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Νορβηγία, https://www.klp.no/english/about-klp-facts
 16.  Kommunernas Försäkringsaktiebolag, Σουηδία, http://www.kfasweden.com/index.php/quienes-somos/historia

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ:

 1. ΚΒ, Τσεχία, http://www.kb.cz/en/public-administration/insurance-programme-for-cities-and-municipalities.shtml
 2. Inter Municipal Insurance Services, USA
 3. AMCT, The municipal experts, USA, http://municipalsupplierdirectory.com/
 4. Local Community Insurance Services (LCIS), Australia, http://www.localcommunityinsurance.com.au/index.aspx
 5. Spain Agency, INC, http://www.spainins.com/municipalities.html
 6. Alliant National Municipal Liability (ANML) – Alliant Insurance Services, Inc, http://alliantinsurance.com/Industry-Solutions/Public-Entity/Programs/Pages/Alliant-National-Municipal-Liability-%28ANML%29.aspx
 7. Suzanne Sansom Insurance Services Inc., Municipality Insurance, USA, http://www.sansominsurance.com/business-insurance/municipality/
 8. Public Entity Insurance and Municipality Insurance, https://www.argolimited.com/pages/our-business/specialty/item/201L4VI88190/public-entity-municipalities
 9. Municipality Insurance, Strack Insurance Services of Texas, http://www.strackinsurance.com/insurance-solutions/business-insurance/municipality/
 10. Municipal Insurance | Products | Frank Cowan Company Limited, http://www.frankcowan.com/products/details/municipal-insurance-services
 11. Travelers, https://www.travelers.com/business-insurance/specialized-industries/public-sector/municipalities.aspx
 12. Knox Worldwide, http://www.kibl.com/business-mis-main.asp
 13. Peltours Insurance, Israel, http://www.pel-ins.com/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=146