Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ  ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με αποδοχή του ενδιαφερόμενου για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

  1. Πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες ενδιαφέρεται να λάβει ή έχει ήδη λάβει από εμάς ακόμη και με αυτοματοποιημένα μέσα όπως π.χ. μέσω τηλεφώνου, SMS, MMS, FAX, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου.
  2. Προώθηση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτους ή ομάδες τρίτων όπως Ασφαλιστικές Εταιρίες, Μεσίτες Ασφαλειών, εταιρίες Οδικής Βοήθειας, Νομικής Προστασίας, Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Αναλυτές Ατυχημάτων με σκοπό την εκτέλεση συμβάσεων ασφάλισης, την διευκόλυνση σχετικών διαδικασιών όπως π.χ. την διαδικασία αποζημίωσης μετά από ατύχημα.
  3. Την εξέταση της αίτησης, την ταυτοποίησή, και την ένταξή του σε μία ομοιογενή κατηγορία κινδύνων, την εκτίμηση του κινδύνου που η «ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ» καλείται να αναλάβει ή έχει αναλάβει, τη λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης ασφάλισης και τον υπολογισμό του ασφαλίστρου. Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου.
  4. Τη διαμόρφωση προφίλ και με ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τη συμπεριφορά και τις καταναλωτικές του συνήθειες με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας την αμεσότητα και την ποιότητα στη διαχείριση των αιτημάτων του καθώς και την αποστολή ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών της «ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ».
  5. Την καταχώρηση και τήρηση των προσωπικών του δεδομένων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της «ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ» καθώς και των ασφαλιστικών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν για λογαριασμό του με πρόσβαση αποκλειστικά από τους υπεύθυνους της «ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ » και κατά περίπτωση του εκάστοτε συνεργάτη-ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
  6.  Ανάκληση χρήσης των προσωπικών δεδομένων μπορεί να  γίνει με αίτηση από τον ενδιαφερόμενο μέσω τηλεφώνου, SMS, MMS, FAX, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 

Ο αποδεχόμενος σύμφωνα με το άρθρο 9.2α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), έχοντας διαβάσει τους όρους παρέχει ρητά και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή του για την τήρηση και επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα δεδομένα) για το σκοπό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

 

 

 

Επισημαίνεται ότι άρνηση ή ανάκληση της σχετικής συναίνεσης, ενδέχεται να καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης.