Διοικ. Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος                 Μουκριώτου Αγρογιάννη Ζαχαρία

Αντιπρόεδρος          Νικόλης Κωσταντίνος

Διευθ. Σύμβουλος    Κομπορόζος Σπυρίδων

Μέλος                       Μαγκούτας Ιωάννης

-//-                            Λάλος Ηλίας

-//-                            Ανδρικοπούλου Νίκη

-//-                            Χοριέτι Βίβιεν

-//-                            Γιώτη Μαρία

-//-                            Λαυδής Αριστείδης

-//-                            Θεοχάρης Χρόνης

-//-                            Μπαρμπάκος Ευάγγελος