15/04/2015 – 24/04/2015: “Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Π.Ε. Ιατρών”

da

Η ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Δείτε εδώ το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ).

Δείτε εδώ την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Ημερομηνία:
Τετ, 15/04/2015 – 08:00Παρ, 24/04/2015 – 15:00
Updated: April 15, 2015 — 2:35 pm