Νομική Προστασία Δημοτικών Αστυνομικών.

Αξιότιμοι Κύριοι,
Η ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ, μια εταιρεία του Δήμου Αθηναίων και της ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με τους ανταποκριτές Lloyd’s στην Ελλάδα Καραβίας ΑΕ και την εξειδικευμένη Ασφαλιστική Εταιρία Νομικής Προστασίας DAS HELLAS βρίσκεται στη θέση να σας γνωρίσει το εξειδικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Δημοτικών Αστυνομικών. * περιλαμβάνονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις. (Δικ.Συμβ. & Φ.Α.)

dimast

Καλύψεις:
* Υπεράσπιση του υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας σε ποινικά δικαστήρια συμβούλια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
* Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα.

* Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις, όπως:

αποζημίωση από ατύχημα
 δυσμενής μετάθεση/ μετάταξη κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων
 Ε.Δ.Ε.
 θέματα συνυπηρέτησης
 ακύρωση πειθαρχικών ποινών
 θέματα προαγωγών – κρίσεων
 απόλυση χωρίς αιτία
 απόλυση με αργία
 απόλυση χωρίς αποζημίωση
 παρακράτηση μισθού
 λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
 δικαιώματα αδείας
 αναφορές υπηρεσιακές ή μη

* Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, δυσφήμισης, χειροδικίας, εξύβρισης σε βάρος του ασφαλισμένου άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και παράσταση πολιτικής αγωγής.
* Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης Αστικής Ευθύνης, άρρηκτα συνδεδεμένων με την επαγγελματική ιδιότητα του ασφαλισμένου.

Εκπτώσεις
Υπό την προϋπόθεση ασφάλισης τουλάχιστον 30 δημοτικών αστυνομικών, παρέχεται 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα Πρόσθετη Παροχή (χωρίς χρέωση)
Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο και σχετίζονται με όσα καλύπτει τo πρόγραμμα Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Δημοτικών Αστυνομικών.

 

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου η D.A.S. Hellas αναλαμβάνει την καταβολή:
 Των αμοιβών τoυ δικηγόρου που επιλέγετε ελεύθερα για τον χειρισμό της υπόθεσής σας, εφόσον κατοικεί στη έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.
 Των δικαστικών εξόδων και τελών για τη διεξαγωγή της δίκης.
 Των νομίμων αποζημιώσεων μαρτύρων που έχουν κλητευθεί από το δικαστήριο.
 Των νομίμων αποζημιώσεων πραγματογνωμόνων που έχουν διορισθεί από το δικαστήριο
 Των αμοιβών δικαστικών επιμελητών.
 Της δικαστικής δαπάνης του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί εις βάρος σας.
 Των αναγκαίων για τη διεξαγωγή της δίκης λοιπών εξόδων.

Updated: September 14, 2015 — 1:48 pm