Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Ρύπανσης Περιβάλλοντος

Η κοινοτική οδηγία ΕΚ/35/2004 έχει σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση της ρύπανσης με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Απορρέουν από την κοινοτική οδηγία και αφορούν: τις ζημιές που προκαλούνται στις περιουσίες τρίτων, τις σωματικές βλάβες τρίτων, έξοδα καθαρισμού και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, την διακοπή εργασιών της ασφαλισμένης επιχείρησης.

 

Η ΕΑΣΥ ειναι στην διάθεση σας για ενημέρωση σας σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προτάσεις ασφάλισης της αστικής ευθύνης ρύπανσης περιβάλλοντος.

Updated: September 5, 2014 — 4:06 pm