Ασφάλεια αυτοκινήτου: Μητρώο Εταιρειών Φιλικού Διακανονισμού Έτους 2014

    

      Η ΕΑΣΥ ΑΑΕ-ΟΤΑ σας ενημερώνει για το μητρώο εταιρειών φιλικου δακανονισμού έτους 2014. Οι εταιρίες που εκπροσωπούμε ανήκουν σε αυτό το μητρώο.

 

 

 

A/A ΕΤΑΙΡΙΑ
1 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ   Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
2 PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
3 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
4 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
6 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α
7 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
8 INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
9 GENERALI HELLAS A.A.E.
10 ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.
11 ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
12 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
13 PRIME INSURANCE LTD
14 CHARTIS EUROPE LIMITED
15 Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
16 ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
17 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
18 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
19 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
20 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
21 ERGO Α.Α.Ε. Ζ.
22 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
23 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
24 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
25 EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ
9000 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ )
Updated: November 11, 2014 — 4:14 pm