ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ANATASH

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ωφελούμενους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Η “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάταξη και Τόνωση της Απασχόλησης στον Τουριστικό Κλάδο της Αττικής μέσα από την Προώθηση νέων μορφών Προβολής και διαδικτυακού Μάρκετινγκ”, Δράση 7 “Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας”, της κατηγορίας παρέμβασης 1: “Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης” του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 08 “Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013” του ΕΣΠΑ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους/ες Ανέργους/ες οι οποίοι/ες πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος οι οποίοι θα επιλεγούν από την ΑΣ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας, θα αποκτήσουν:

 • ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ επιμόρφωση  σε θέματα προβολής και επιχειρηματικότητας στον τουριστικό και ξενοδοχειακόκλάδο
  • ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ θεωρητική και πρακτικήκατάρτιση στο αντικείμενο «Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα / ΝέεςΤεχνολογίες και προώθηση, προβολή του τουριστικού – ξενοδοχειακούπροϊόντος»
  • ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική ΕπαγγελματικούΠροσανατολισμού καθ ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και στα πρώτα στάδιαλειτουργίας της επιχείρησης για όσους ωφελούμενους εκδηλώσουν το ενδιαφέρουν νασυστήσουν τη δική τους επιχείρηση
  • ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην ΠαροχήΣυμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας
  • ΔΩΡΕΑΝ το επιχειρηματικό σχέδιο για τησύσταση Κοινωνικής Επιχείρησης
  • ΔΩΡΕΑΝ κατάρτιση μέσω της πλατφόρμαςηλεκτρονικής Εκπαίδευσης
  • Επιχειρηματικές συναντήσεις ωφελουμένωνμε επιχειρηματίες των κλάδων παρέμβασης
  • Παρακολούθηση και υποστήριξη τωνωφελουμένων κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους είναι η 11η Απριλίου 2014.

Για να κατεβάσετε το αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το αρχείο της Αίτησης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Updated: March 21, 2014 — 2:59 pm