Εξαίρεση ΟΤΑ από την υποχρέωση ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου και κατόπιν διευκρινιστικής εγκυκλίου χθές 07/10/2020 από την γενική γραμματεία συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων του ΥΠΕΝ, οι ΟΤΑ τελικώς εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης Αστικής ευθύνης για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.

H Εγκύκλιος εδώ

Updated: October 8, 2020 — 1:59 pm