Ασφάλιση ρυμουλκούμενων οχημάτων

Από τις 18 Οκτωβρίου 2021 τέθηκε σε ισχύ η Υπουργική απόφαση υπ. αρίθμ. 2805/2021 (ΦΕΚ Β’ 99/18.01.2021) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με τίτλο «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο»
Στην Υπουργική απόφαση αναφέρονται αλλαγές στο ισχύον καθεστώς, σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων των οχημάτων κατηγορίας Ο (τρέιλερ,
μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα κ.α.) τα οποία θα αποκτήσουν δικές τους πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας, διαφορετικά από αυτά του έλκοντος οχήματος. Ως εκ τούτου υπό
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, θα τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα.
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα οχήματα των κατηγοριών Ο θα πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά με ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία
τους έναντι τρίτων.
Συμπληρωματικά στο άρθρο 9 της Απόφασης προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τα ρυμουλκούμενα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.
Διευκρινιστικά και προς διευκόλυνσή σας, αναφέρουμε ότι:

• Κατηγορία M
Οχήματα με 4 τουλάχιστον τροχούς σχεδιασμένα για τη μεταφορά επιβατών –
κυρίως, αυτοκίνητα.
• Κατηγορία N
Οχήματα σχεδιασμένα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τα οποία υποδιαιρούνται περαιτέρω ανάλογα με το μέγεθός τους. Πρόκειται κυρίως για φορτηγά και ημιφορτηγά.
• Κατηγορία Ο
Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα.

Ολόκληρη η απόφαση εδώ

Updated: October 22, 2021 — 9:11 am