Διοικ. Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Δ.Σ. Κατσούλη Ελένη Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων – Πρόεδρος ΚΥΑΔΑ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κωνσταντάρας Δημήτριος Εκπρόσωπος Δήμου Αθηναίων
Νόμιμος Εκπρόσωπος Ασφ. Υπηρεσιών Σπυρίδων Κομπορόζος Γεν. Δντης –  Εντεταλμένος Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εργασιών
 Μέλη Λυμπερόπουλος Ηλίας Εκπρόσωπος Δήμου Αθηναίων
Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Δήμου Αθηναίων
Μπάρκα Βασιλική Εκπρόσωπος Δήμου Αθηναίων
Τσώλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Δήμου Αθηναίων
Γκλαβά Μαρία Εκπρόσωπος Δήμου Αθηναίων
Σιώμος Βλάσσης Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, Δημ. Σύμβουλος Πεντέλης, Πρόεδρος ΣΠΑΠ