Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στις 13-06-2024

Πρόσκληση Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στις 08-04-2024
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΣΥ 2022 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2022)
Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31-01-2024
Πρόσκληση 14ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΣΥ 2021 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021)
Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30-08-2022
Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31-05-2022
Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14-10-2021
Πρόσκληση 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΣΥ 2020 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2020)
Πρόσκληση 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΣΥ 2019 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2019)
Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 27-12-2019
Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 11-10-2019
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΣΥ 2018 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018)
Πρόσκληση 11ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΣΥ 2017 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017)
Πρόσκληση 10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΣΥ 2016 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2016)
Πρόσκληση 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Απριλίου 2017
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΑΣΥ 2015 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2015)
Πρόσκληση 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ισολογισμός ΕΑΣΥ 2014 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014)
Πρόσκληση 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14-11-2014
Πρόσκληση 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ισολογισμός ΕΑΣΥ 2013 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013)
Πρόσκληση 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Ισολογισμός ΕΑΣΥ 2012 (Χρήση 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2012)