ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

(Σύμφωνα με το ΠΔ 190 1996 ΑΡΘΡΟ 11)

Στοιχεία για την εταιρία μας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, με τον διακριτικό τίτλο ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ, αποτελεί διάδοχο της δημοτικής πρακτορειακής επιχείρησης «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» που ιδρύθηκε το 1982 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 985.000,00€ και διαθέτει για τους πελάτες της εγγυήσεις ύψους €2.240.400 ανά συμβάν και €3.360.600 για όλη την ασφαλιστική περίοδο για πράξεις ή παραλείψεις της σε σχέση με την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση: Λιοσίων 145, 10445 Αθήνα,  με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210 3311280, Fax: 210 3239498, e-mail: info@aeasy.gr  και διεύθυνση ιστοσελίδας: www.aeasy.gr .

v      Έτος ίδρυσης της εταιρίας : 2009

v      ΑΦΜ : 090069097 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

v      Αρ. ΓΕΜΗ : 68674103000

Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας με αριθμό μητρώου : 197298

Μοναδικοί μέτοχοι της εταιρίας είναι οι: ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ &  η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ενώ νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, για τις μεν ασφαλιστικές εργασίες ο Δ/ντης και Εντ/νος Σύμβουλος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και επί των υπολοίπων διοικητικών θεμάτων η κα ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων Πρόεδρος ΔΣ.

ð      Η εταιρία δεν είναι μέτοχος σε καμία ασφαλιστική Επιχείρηση καθώς και καμία ασφαλιστική επιχείρηση δεν είναι μέτοχος στην Εταιρία μας.

ð      Ενεργούμε ως ασφαλιστικοί πράκτορες-σύμβουλοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οποίες διαμεσολαβούμε.

ð      Οποιαδήποτε πρόταση σας κάνουμε βασίζεται στα στοιχεία τα οποία μας δίνετε στο αντίστοιχο έντυπο αναγκών.

ð      Παρέχουμε συμβουλές, κατόπιν αμερόληπτης ανάλυσης των δεδομένων της ασφαλιστικής αγοράς, και συμβάλλουμε στην προπαρασκευή για την σύναψη της ασφαλιστικής κάλυψης και κυρίως στην διεκπεραίωση των ασφαλιστικών περιπτώσεων (ζημιών), όταν αυτές επέλθουν.

Οι ασφαλιζόμενοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, οι ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να υποβάλουν την έγγραφη καταγγελία τους κατά της εταιρίας μας, στην

Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – Δ.Ε.Ι.Α.

(Πανεπιστημίου 21, 102 50 Αθήνα, τηλ. 2103205222-236-257, fax 2103232239-816,

email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr )

για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του Π.Δ.190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.

Για κάθε άλλο παράπονο ή παρατήρηση για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας ή την συμπεριφορά των συνεργατών μας, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το επισυναπτόμενο έντυπο παραπόνων, το οποίο μπορείτε να αποστείλετε στο fax της εταιρείας ή στο email: president@aeasy.gr

 

WWW.AEASY.GR

Κατεβάστε το σε pdf

Το έντυπο παραπόνων απο εδώ

Updated: July 31, 2014 — 4:25 pm