Πυρός

Πρόταση ασφαλιστικής κάλυψης Κατοικίας
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΕΝΕΣ ‘Η ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Στοιχεία Ασφαλισμένου

Στοιχεία ασφαλιζόμενου κινδύνου

Μονοκατοικία

Διαμέρισμα

Σύνολο

τμ

Καλύψεις Προγραμμάτων

Basic 1

Basic 2

Επιλογή Προγραμματος

Τρόπος Πληρωμής

Basic 1 - 6μηνο

Basic 1 - 12μηνο

Basic 2 - 6μηνο

Basic 2 - 12μηνο