Ασφαλιστική Αγορά – Ενημέρωση των ασφαλισμένων για την προείσπραξη ασφαλίστρων.

Σε σχετική επιστολή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προς τους διευθύνοντες συμβούλους και τους γενικούς διευθυντές των ασφαλιστικών εταιρειών αναφέρει ότι πρέπει να γίνει ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων ότι σύμφωνα με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος: «από την 1η Ιανουαρίου 2014 όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η κάλυψη των ασφαλιστικών συμβολαίων τους δεν θα αρχίζει πριν την καταβολή του ασφαλίστρου. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει πρώτα να καταβάλουν τα ασφάλιστρα και αμέσως μετά θα τίθενται σε ισχύ τα συμβόλαια τους».

Ο νέος κανόνας διευκρινίζει στην επιστολή η ΕΑΕΕ προβλέπει την καταβολή ασφαλίστρου πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης και αφορά όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα και προβλέπεται ρητά στο άρθρο 8 παρ. 2 της πράξης με αριθμό 30/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η επιστολή κρίθηκε αναγκαία «προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά ο κανόνας της προείσπραξης και να αποφευχθούν αντιδράσεις και τριβές των ασφαλισμένων με τους ασφαλιστές και τις ασφαλιστικές εταιρείες».

Η σχετική επιστολή εδώ.

 

Updated: March 10, 2014 — 3:57 pm