Πυρός

Πρόταση ασφαλιστικής κάλυψης Κατοικίας
ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΕΝΕΣ ‘Η ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Στοιχεία Ασφαλισμένου
Στοιχεία ασφαλιζόμενου κινδύνου
Μονοκατοικία
Διαμέρισμα

Σύνολο

τμ

Καλύψεις Προγραμμάτων

Basic 1

Basic 2

Επιλογή Προγραμματος
Τρόπος Πληρωμής
Basic 1 - 6μηνο
Basic 1 - 12μηνο
Basic 2 - 6μηνο
Basic 2 - 12μηνο
ΕΑΣΥ ΑΑΕ ΟΤΑ © 2013 Frontier Theme