Διοικ. Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος                 Αβραμίδου Σεραφίνα

Αντιπρόεδρος          Μαριδάκης Στυλιανός

Διευθ. Σύμβουλος    Κομπορόζος Σπυρίδων

Μέλος                        Θαλλασινού Αικατερίνη

-//-                              Μαρκουίζος Ηρακλής

-//-                              Τσομάκης Ευάγγελος

-//-                              Γεννηματά Ιωάννα (Τζίνη)

-//-                              Βολονάση Χαρούλα

-//-                              Γκλαβά Μαρία

-//-                              Σάντας Ηλίας

-//-                              Σιώμος Βλάσης